Středa 28. ledna 1998

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně, páni poslanci, hlasování o žádosti vlády o vyslovení důvěry bude probíhat podle § 74 odst. 4 našeho jednacího řádu.

Hlásí se o slovo předseda klubu KSČM pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, potřebuji 20 minut na jednání klubu, abychom vyhodnotili závěrečné slovo pana předsedy vlády.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zde žádost o delší přestávku.

Vyhlašuji tedy přestávku do 18:45 hodin, kdy budeme hlasovat o důvěře vládě.

 

(Schůze přerušena v 18.12 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 18.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme pokračovat tak, jak jsem slíbil, tedy hlasováním o žádosti vlády o vyslovení důvěry. Pracovnice Kanceláře Poslanecké sněmovny připravily seznamy poslanců pro hlasování podle jmen. Ptám se ověřovatelů, zda zkontrolovali kartičky se jmény poslanců, které jsou připraveny k hlasování. Ano, ověřovatelé souhlasí. Ověřovatelé tedy spolu se mnou obdrželi jmenný seznam poslanců v abecedním pořadí. Prosím pana kolegu Kasala, aby vylosoval prvního poslance. Jako první byl vylosován pan poslanec Jičínský a je mojí povinností se zeptat, zdali je přítomen. Vteřinku počkáme, až přijde pan kolega Jičínský. Vás, ověřovatelé, prosím, abyste zaujali místa u stolku zpravodajů.

Jsem osloven, abych vysvětlil způsob hlasování, což učiním samozřejmě, ale myslím, že proceduru musím dodržet. Pan kolega Kasal vylosoval poslance, který bude hlasovat jako první. Pan kolega Jičínský je přítomen, můžeme tedy zahájit hlasování. Nyní se přihlásil o slovo pan kolega Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych v tuto chvíli seznámit Poslaneckou sněmovnu s postojem poslaneckého klubu ČSSD. (Výkřiky v sále.) Prosím pana předsedajícího, jestli by byl tak laskav a zřídil ve sněmovně klid.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pokusím se zřídit ve sněmovně klid. Pan kolega Gross může podle jednacího řádu vystoupit kdykoli. (Opět výkřiky v sále.) Není zahájeno hlasování.

 

Poslanec Stanislav Gross: Děkuji. Chtěl bych seznámit Poslaneckou sněmovnu se stanoviskem poslaneckého klubu ČSSD. Chci říci, že náš poslanecký klub velice vážně zvažoval, jak v tuto chvíli se zachovat a jaké stanovisko zaujmout, protože pravdou je, že vláda premiéra Tošovského není vládou sociální demokracie. Pravdou také je, že poslanecký klub sociální demokracie má vážné výhrady proti některým členům této vlády, ale chtěl bych v tuto chvíli říci, že jsme dospěli k závěru, že nastávají situace, kdy je zapotřebí opustit ty nejužší stranické pohledy a věnovat se zájmům tohoto státu.

Dospěli jsme k závěru, že zájmem tohoto státu je... (Syčení z lavic SPR-RSČ.) Pane místopředsedo vlády, už vím, jaké to je.

Jsme přesvědčeni, že zájmem tohoto státu je v prvé řadě to, o čem tady hovořil před chvílí předseda této vlády, to je určitá změna politického stylu a to, aby se na českou politickou scénu vrátila alespoň špetka důvěry a aby se do našeho veřejného života vrátilo to, že slovo vyřčené politikem-občanem platí. Chci říci, že náš poslanecký klub chce přispět k tomu, aby se vyřčená slova stávala něčím, co je bráno jako závazek a něco, co když je porušeno, znamená určité společenské zavržení.

Dospěli jsme k závěru, že uvěříme těm slibům, které byly dány.

Byl dán jasný příslib, že vláda a poslanecké kluby, které tuto vládu podporují, a i jiné poslanecké kluby směřují k předčasným volbám v červnu tohoto roku. Byl dán příslib, že usnesení, kterými sociální demokracie chce vymezit věcný mandát této vlády, budou přijata. A na základě toho jsme dospěli k závěru, že by bylo nešťastné tento nový politický styl začínat handrkováním o tom, o čem se bude hlasovat dříve. Chceme věřit těmto slibům, věříme jim a jsme ochotni přistoupit na to, že o omezení věcného mandátu vlády se bude hlasovat po hlasování o důvěře vládě.

Na základě toho, co jsem dosud řekl, na základě toho, že jsme se rozhodli dát i svůj přínos tomu, aby se do naší politické scény vnesl přece jen trochu nový duch a vítr, jsme se rozhodli vládu premiéra Tošovského podpořit. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a vážení kolegové, vláda České republiky - přihlásil se pan kolega Sládek o slovo. (Ze sálu se ozývá syčení.)

 

Poslanec Miroslav Sládek: Já nevím, jaké to je, protože já nepovažuji hada za příjemné zvířátko.

Pane předsedající, dámy a pánové, připomenutí občanům České republiky před - jak doufám - blížícími se předčasnými parlamentními volbami. Kdo podpořil dnes všeobecně považovanou za velmi špatnou vládu, vedenou premiérem Václavem Klausem? Sociálně demokratičtí poslanci. Kdo umožnil tehdejší vládní koalici zdražování všech nezbytných životních potřeb? Sociálně demokratičtí poslanci.

Kdo umožnil totální zhroucení ekonomiky, znehodnocení naší měny? Sociálně demokratičtí poslanci. Jednu jistotu občané České republiky mají. Sociálně demokratičtí poslanci podpoří úplně každou vládu. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: O slovo se přihlásil pan kolega Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Chtěl bych jen v duchu této logiky doplnit. Kdo může za to, že byly povodně? Sociálně demokratičtí poslanci. Kdo může za to, že mrzne? Sociálně demokratičtí poslanci. Kdo může za to, že napadl sníh a zřejmě někde budou nehody? Sociálně demokratičtí poslanci.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: O slovo se přihlásil pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, nemyslím si, že posledně uvedené repliky měly valného smyslu. Já jsem přesvědčen o tom, že smysl má říci stanovisko politického klubu. To jsem od kolegy Sládka neslyšel, od kolegy Grosse ano. Řeknu velmi krátce stanovisko, ke kterému dospěl klub KSČM.

Vzhledem k tomu, že vláda premiéra Tošovského si určila jako jednu ze svých priorit vstup České republiky do Severoatlantického paktu, vzhledem k tomu, že navázala na ty ekonomické kroky, které vedly českou ekonomiku k tomuto současnému stavu, a vzhledem k tomu, že navázala na rozpočet, který jsme nemohli podpořit s ohledem na to, jakým způsobem je sestaven a k čemu vede českou ekonomiku, klub KSČM vládu premiéra Tošovského nepodpoří.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP