2. - 5. září 1997

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1997

II. volební období

13.schůze

2. - 5. září 1997

Těsnopisecká zpráva o schůzi
Poslanecké sněmovny Parlamentu

 

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - druhé čtení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - druhé čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

6. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení

7. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení

9. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství

10. Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny

11. Informace o dalším postupu privatizace bankovního sektoru

12. Informace vlády o povodňové situaci

13. Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následků škod, včetně informace o dalším postupu v povodňových oblastech před zimním obdobím

14. Návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) /sněmovní tisky 38/7 a 38/8/ - vrácený Senátem

15. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb. o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmu), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., /sněmovní tisky 101/6 a 101/7/ - vrácený Senátem

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - třetí čtení

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - třetí člení

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení

25. Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

26. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení

27. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu

28. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 12. června 1997 a vrácený prezidentem republiky dne 30. června 1997.

29. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

30. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády, přičemž odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců budou zařazeny jako úvodní bod jednacího dne ve čtvrtek 4. září 1997 a pro ústní interpelace poslanců na členy vlády se vyčleňuje doba v týž den od 16.00 hodin do 18.30 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP