2. - 5. září 1997

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1997

II. volební období

 

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 13. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu
konané 2. - 5. září 1997

 

2. září 1997

 

Schůzi zahájil předseda PSP Miloš Zeman.

Usnesení schváleno (č. 465)

Řeč místopředseda vlády ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Josefa Molína

Řeč poslance Igora Němce

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno (č. 466, sněmovní tisk 223)

Schválen pořad schůze.

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Roberta Koláře

 

 

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 221 - druhé čtení

 

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Kühnla

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Milana Ekerta

Řeč poslance Roberta Kopeckého

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Kühnla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

 

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů - druhé čtení

 

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno (č. 467)

 

 

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 220 - druhé čtení

 

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč poslankyně Ivany Plechaté

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Tomáše Teplíka

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

 

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 224 - druhé čtení

 

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

3. září 1997

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach.

 

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 225 - druhé čtení

 

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

 

 

6. Vládní návrh zákona o zemědělství, podle sněmovního tisku 118 - druhé čtení

 

7. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství, podle sněmovního tisku 77 - druhé čtení

 

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Karta Machovce

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Františka Nováka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Ladislava Skopala

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Miroslava Tyla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

 

 

Pokračování v projednávání bodu

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 224 - druhé čtení

 

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

 

 

Pokračování v projednávání bodu

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 225 - druhé čtení

 

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč.poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Petra Plevy

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

 

 

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze, podle sněmovního tisku 274 - prvé čtení

 

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

 

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 468)

 

 

11. Informace o dalším postupu privatizace bankovního sektoru

 

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Romana Češky

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 469)

 

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

 

 

14. Návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), podle sněmovních tisků 38/7 a 38/8, vrácený Senátem

 

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 470)

 

 

15. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmu), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., podle sněmovních tisků 101/6 a 101/7, vrácený Senátem

 

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 471)

 

 

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 266 - prvé čtení

 

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 472)

 

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

 

 

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 258 - prvé čtení

 

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 473)

 

 

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 270 - prvé čtení

 

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 474)

 

 

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 259 - prvé čtení

 

Řeč místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 475)

 

 

9. Návrh na volbu členů Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

 

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno (č. 476)

 

 

4. září 1997

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer.

 

29. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

 

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josef Ullmanna

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Rudolfa Tomíčka

Řeč ministra dopravy a spojů ČR Martina Římana

Řeč poslance Rudolfa Tomíčka

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno (č. 477)

 

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

 

 

10. Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny

 

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno (č. 478)

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

 

 

12. Informace vlády o povodňové situaci

 

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

 

 

13. Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následků škod, včetně informací o dalším postupu v povodňových oblastech před zimním obdobím

 

Řeč místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

 

 

30. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jiřího Gruši

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslankyně Vlasty Hrůzové

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč.ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč ministra dopravy a spojů Martina Římana

Řeč poslankyně Jany Peškové

Řeč ministra financí ČR Ivana Pilipa

Řeč poslankyně Aleny Svobodové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jiřího Gruši

Řeč poslankyně Aleny Svobodové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jiřího Gruši

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministryně spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

 

 

Pokračování v projednávání bodů

12. Informace vlády o povodňové situaci

 

13. Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následků škod, včetně informace o dalším postupu v povodňových oblastech před zimním obdobím

 

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Žižky

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

 

 

5. září 1997

 

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková.

 

Pokračování v projednávání bodů

12. Informace vlády o povodňové situaci

 

13. Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následků škod, včetně informace o dalším postupu v povodňových oblastech před zimním obdobím

 

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno (č. 479)

 

 

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 221 - třetí čtení

 

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Roberta Kopeckého

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno (č. 480)

 

 

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 220 - třetí čtení

 

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno (č. 481)

 

 

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 224 - třetí čtení

 

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Roberta Kopeckého

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno (č. 482)

 

 

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 225 - třetí čtení

 

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno (č. 483)

 

 

25. Vládní návrh zákona o zemědělství, podle sněmovního tisku 118 - třetí čtení

 

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno (č. 484)

 

 

26. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon), podle sněmovního tisku 77 - třetí čtení

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno (č. 485)

 

 

27. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu

 

28. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 12. června 1997 a vrácený prezidentem republiky dne 30. června 1997

 

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Zdeňka Zajíčka

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno (č. 486)

 

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP