Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1996

I. volební období

1035

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze 40. schůze 14. března 1996

 

k návrhu poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ třetí čtení

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1968, včetně přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Sýkora v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP