Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

881

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 38. schůze 20. prosince 1995

 

k návrhu poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - prvé čtení

 

Poslanecká sněmovna

přikazuje předložený návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ k projednání rozpočtovému výboru.

 

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Josef Effenberger v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP