Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

647

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 30. schůze 20. dubna 1995

 

k návrhu poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození /sněmovní tisky 1475 a 1637/

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození podle sněmovního tisku 1475, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1637.

 

v z. Karel Ledvinka v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP