Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

638

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 30. schůze 19. dubna 1995

 

k návrhu poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisky 1449 a 1631/

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., podle sněmovního tisku 1449, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1631.

 

v z. Karel Ledvinka v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eduard Zeman v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP