Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

510

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 25. schůze 6. prosince 1994

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /tisky 1351 a 1352/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí, aby

1/ vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích (tisk 1270), byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 43 dnů,

2/ vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících a zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví (tisk 1226), byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 50 dnů.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eduard Zeman v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP