Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

461

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 23. schůze 27. září 1994

 

k návrhu poslance St. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. /sněmovní tisky 1083 a 1167/

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje návrh poslance St. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. podle sněmovního tisku 1083 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1167 a schváleného pozměňovacího návrhu.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jiří Karas v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP