Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

450

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 22. schůze 8. září 1994

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1132 - 1135 a 1139 - 1142/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1) vládního návrhu na vydání zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,

2) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,

3) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci,

4) návrhu poslance J.Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě,

5) návrhu poslance S.Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.,

6) návrhu poslance F. Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách,

7) návrhu poslance P. Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky,

8) návrhu poslance L. Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Sýkova v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP