Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

426

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 21. schůze 9. července 1994

 

k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 971/

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje rozpočet Pozemkového fondu České republiky na rok 1994 podle sněmovního tisku 971 s tímto pozměňovacím návrhem:

ve výdajové části Pozemkového fondu České republiky položka 3. zní: "Úhrady závazků spojených s restitucemi".

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP