Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

412

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 21. schůze 7. července 1994

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

 

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1)

vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,

2)

vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb.,

3)

vládního návrhu zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky,

4)

vládního návrhu zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995,

5)

návrhu poslanců R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky,

II. nesouhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1)

návrhu poslanců P.Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky,

2)

návrhu poslanců L.Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP