SEZNAM

hraničních vodních toků tvořících

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA

Poř. Název toku hraniční tok probíhá mezi délka
číslo úsek hraničními znaky (km)
1. Oleška III 212 - 215 1,42
2. Olše III 215 - 216 0,37
281 - 308 14,48
361 - 367 4,18
373 - IV/1 5,80
3.Bystrý potok III 221/1 - 222 0,47
4. Líštnice III 258 - 259 0,50
5.Petrůvka III 353 - 361 7,86
6.Odra IV 1 - 4/1 4,22
5 - 9 3,35
7. bezejmenný příkop IV 9/3 - 11 1,73
8. bezejmenný příkop IV 21/12- 22/5 0,64
9. bezejmenný příkop IV 22/7 - 23 0,70
10. Doubravka IV 23 - 24 0,72
11. bezejmenný příkop IV 26/3 - 26/6 0,51
12. Strahovický potok IV 35 - 36 1,17
13. Oldřišovský potok IV 36 - 36/4 0,53
53/11- 53/14 0,49
14. bezejmenný příkop IV 37/4 - 37/9 0,42
15. Rudník IV 42 - 42/3 0,28
52/10- 52/18 0,91
16. Pština IV 43 - 44 0,86
51/15- 52 0,90
17. bezejmenný potok IV 52/2 - 52/3 0,24
18. bezejmenný příkop IV 56/1 - 56/2 0,04
19. Radynka IV 70 - 71 0,58
20. Opava IV 71 - 76 5,12
80/7 - 90/1 15,83
21. Opavice IV 95 - 96/8 2,73
97/3 - 102 6,95
22. Trója IV 103/17- 110 8,78
23. Hrozová IV 110 - 111/10 4,53
24. bezejmenný příkop IV 112 - 112/10 0,90
25. Pomezní potok IV 119/4 - 119/9 0,71
26. bezejmenný potok IV 123/13- 123/41 2,10
27. Prudník-staré koryto IV 124/1 - 124/23 3,10
28. bezejmenný příkop IV 124/23- 124/25 0,12
29. Sádecký potok IV 128/4 - 128/5 0,08
129/13- 130/12 1,41
30. bezejmenný příkop IV 130/12- 130/16 0,14
31. bezejmenný potok IV 133/25- 134/15 2,33
32. Hraniční potok IV 134/18- 136/9 3,32
33. bezejmenný potok IV 136/9 - 136/16 0,30
34.bezejmenný potok IV 143 - 143/3 0,10
35.Olešnice IV 155/3 - 158 3,39
36.Bělá IV 160/2 - 160/3 0,14
37.Kolnovický potok IV 164/6 - 164/7 0,11
38.bezejmenný potok IV 176/2 - 176/5 0,10
39.bezejmenný potok IV 176/19- 176/24 0,50
40.Bernartický potok IV 185/12- 185/17 0,37
41.Červený potok V 96 - 100 5,18
42.Divoká Orlice V 100 - 119 28,82
43.Černý potok V 119 - 120/14 3,06
44.Kotelský potok V 131/15- 132 0,25
45.Olešenka V 135 - 136 1,25
46.bezejmenný potok V 141 - 141/21 0,84
47.bezejmenný potok V 144/10- 144/11 0,06
48.Střela V 152/5 - 153 0,30
49.Brlenka V 154/5 - 154/6 0,08
155/3 - 155/9 0,17
159 - 159/10 0,52
50. Čermná V 155/9 - 155/10 0,05
51.bezejmenný potok V 168 - 169 0,50
52.Machovský potok V 173/23- 173/30 0,26
53.bezejmenný potok V 175/2 - 175/12 0,38
54.Božanovský potok V 188 - 188/20 2,25
55.Starostínský potok V 223 - 223/7 0,52
56.Lipový potok V 227 - 228/14 1,88
57.Zdoňovský potok V 236 - 236/5 0,35
58.Kamenný potok V 236/5 - 237 1,03
59.Petříkovický potok V 251 - 251/13 0,67
60.bezejmenný potok V 265 - 265/8 0,52
61.Černý potok VI 4/1 - 6 2,47
62.bezejmenný příkop VI 6 - 8/4 2,49
63.Jizera VI 53/14- 62 15,79
64.Lužický potok VI 66 - 67/12 1,77
65.Jindřichovický potok VI 77/6 - 79/13 2,74
66.bezejmenný potok VI 81 - 82/11 2,02
67.Červená voda VI 91/8 - 91/11 0,10
68.Kočičí potok VI 93/14- 98/7 7,84
98/11- 99 0,81
99/14- 99/25 0,23
99/28- 101 1,36
101/5 - 101/11 0,32
69. bezejmenný potok VI 102/22- 102/25 0,14
70. bezejmenný potok VI 105 - 105/3 0,17
71. Smědá VI 105/8 - 106/3 2,43
72. bezejmenný potok VI 106/3 - 106/11 0,33
73. Andělský potok VI 107 - 107/12 0,70
74. Javornický potok VI 107/12- 108/18 1,02
75. Saňský potok VI 115 - 116 2,07
77. Višňový potok VI 118 - 119 0,90
78. Oleška VI 129/1 - 129/4 0,11
79. Oldřichovický potok VI 143 - trojst. 3,48


ČR,P,D

pozn: silně tištěné jsou vodohospodářsky významné vodní toky

SEZNAM

hraničních vodních toků tvořících

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

hraniční úsek Bavorsko

Poř. Název toku hraniční tok probíhá mezi délka
číslo úsek hraničními znaky (km)
1. Rokytnice I 1/1 - 1/4 0,49
2 - 2/3 0,91
2/5 - 3 1,59
2. Lužní potok I 3 - 5 5,19
3. Pekelský potok I 7/2 - 8 1,82
4. Újezdský potok I 9 - 10 1,62
5. Hraniční potok I 13/1 - 13/8 1,04
6. Račí potok I 2/6 - 3 1,10
II 4/3 - 4/4 0,22
7. Kopřivový potok I 4 - 4/3 0,51
8. Mlýnský potok II 5/4 - 7 1,07
9.Slatinný potok II 8/6 - 8/8 0,14
10.Mezný potok II 15/5 - 15/8 0,28
16/1 - 17/10 1,96
11. Reslava II 22 - 23 2,29
12.Pomezní potok II 23/1 - 23/3 0,17
III 2/5 - 2/6 0,16
13. Bučínský potok III 4 - 4/12 2,57
14. Mlýnský potok III 11 - 11/5 0,95
11/6 - 11/7 0,05
15. Tříselný potok III 15/1 - 16 0,99
16 - 17 1.70
16. Odrava III 17 - 17/6 0,67
17. Malý potok III 21/3 - 21/7 0,49
21/8 - 22 0,21
18. Mohelenský potok III 22 - 22/3 0,25
22/13 - 23 0,32
19. Bílý potok III 24/1 - 25 1,40
20. Mikulášský potok IV 14 - 15 0,51
21. Mže IV 32 - 33 1,36
22. Sklářský potok IV 5/8 - 6 0,62
23. Havraní potok V 15 - 17 2,01
24. Celní potok V 19/12 - 19/16 0,13
25. Potůček V 19/16 - 21/9 0,69
26. Hraniční potok V - VI 28 - 2/3 6,85
VI 2/8 - 6 5,38
27. Nivní potok VI 11 - 12 0,59
28. Železný potok VI 20/8 - 20/10 0,08
29. Černice VII 8 - 14 7,33
30. Kamenný potok VII 17/3 - 18 2,21
31. Teplá Bystřice VIII 17/10 - 18 0,68
32. Medvědí potok VIII 22 - 23 2,79
33. Kouba IX 3 - 4 2,78
34. Černý potok IX 4 - 4/5 0,81
35. Flekovský potok IX 12/11 - 12/12 0,13
36. Chodská Úhlava IX 15 - 15/14 1,66
15/15 - 15/16 0,15
16 - 17 1,70
37. Lomnička IX 17 - 17/12 1,44
38. Prášilský potok X 11 - 12 3,58
39. Čertova voda XI 8/5 - 13 4,72
40. Červený potok XI 13 - 14 3,06
41. Hraniční potok XI - XII 22 - 3 5,70
42. Řasnice XII 3 - 4 0,55
43. Mechový potok XII 4 - 6 5,25
44. Hraniční potok XII 7 - 8 3,07
45. Studená Vltava XII 8 - 9 1,94
46. Údolský potok XII 9 - 9/2 0,21
9/5 - 9/6 0,10
9/6/0/6 - 9/21 2,09
47. Světlá XII 11/11 - 12/1 0,05
48. Malá Světlá XII 12/1 - 13 0,63


SEZNAM

hraničních vodních toků tvořících

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

hraniční úsek Sasko

Poř. Název toku hraniční tok probíhá mezi délka
číslo úsek hraničními znaky (km)
1. Lužická Nisa I 1 - 3 1,00
2. Bílý potok I 5 - 6/15 2,00
3. Zlatý potok II 23/5 - 23/12 0,20
24/4 - 25 1,10
4. bezejmenný potok II 28/38 - 28/40 0,04
5. Mandava II 28/40 - 28/42 0,04
6. Hraniční potok II 28/45 - III/1 0,04
III III/1 - 5 1,20
7. Spréva III 10 - 12 1,90
IV 3/19 - 3/32 0,90
8. Jiříkovský potok III 18/19 - 18/22 0,10
9. Ropžanský potok IV 12/15 - 12/18 0,10
10. Dřevíč IV 16 - 16/5 0,20
11. Severní potok V 2 - 2/37 0,80
12. Luční potok V 5/2 - 5/18 0,30
13. Vilémovský potok V 18/24 - VI/1 0,20
VI 1 - 3 2,30
14. Hraniční potok VI 4/24 - 5/9 0,40
16/6 - 16/15 0,20
15. Tomášovský potok VI 10/3 - 11 0,70
16. Strouha VI 18/2 - 18/25 0,70
17. Bílý potok VI 20 - 23 2,90
18. Křinice VI 23 - VII/1 7,90
VII 1 - 3 1,00
20. Labe VII 14 - 25 3,60
21. Klopotský potok VIII 1/3 - 4 3,20
22. Studniční potok VIII 11/4 - 11/23 0,50
23. Sporný potok VIII 12/9 - 13 0,30
24. Rychnovský potok VIII 13 - 14/24 1,40
25. Olšovský potok VIII 24 - 26 2,10
26. Petrovický potok VIII 26 - 26/8 0,40
27. Hraniční potok VIII 28/8 - 26/18 0,50
IX 2/1 - 2/9 0,20
28. Slatina IX 6 - 6/15 0,40
29. Hraniční potok IX 6/15 - 6/55 0,90
30. Rybný potok IX 9 - 10 1,40
31. Hraniční potok IX 10 - 13 3,30
32. bezejmenný potok IX 14 - 14/6 0,20
33. Černý potok IX 15 - 17 2,40
34. Mohelnice X 3 - 8/11 5,10
35. bezejmenný potok X 11/26 - 12 0,50
36. Rašelinový potok X 17 - 18 2,00
37. Divoká Bystřice X 18 - 19 1,00
38. Hraniční potok X 19 - 20/25 1,80
39. Jelení potok XI 2/4 - 6/8 4,50
6/11 - 7 1,00
40. Moldavský potok XI 7 - 8 0,80
41. Hraniční potok XI 8 - 8/6 0,20
42. Bystrý potok XI 11/5 - 12/22 1,80
12/26 - 15/28 3,30
43. Flájský potok XII 1 - 1/2 0,20
44. vodní nádrž
RauschenbachXII 1/2 - 2 1,30
45. Pstružný potok XII 2 - 4 3,40
46. Hraniční potok XII 4 - 4/10 0,50
47. Ztracený potok XII 7/15 - 8 0,30
48. Stříbrný potok XII 8/14 - 8/19 0,20
49. Svídnice XII 10 - XIII/1 9,10
XIII 1-79,60
50. Flájský potok XIII 7 - 8 2,00
51. Načetínský potok XIII 8/2 - XIV/112,60
XIV 1 - 4 2,70
52. bezejmenný potok XIV 6/11 - 7 0,40
53. Lesní potok XIV 7 - 8 0,90
54. Černá XIV 8 - 20/8 15,10
55. rybník XIV 20/8 - 20/10 0,20
56. Černá XIV 20/10 - XV/1 0,30
XV 1 - 1/1 0,10
57. Kamenička XV 2 - 3 2,80
58. Přísečnice XV 3 - 4 1,60
59. Polava XV 13 - XVI/1 2,50
XVI 1 - 12/14 15,80
60. rybník XVI 12/15 - 12/16 0,02
61. Polava XVI 12/16 - 13 0,10
62. Zlatý potok XVII 10 0,01
63. Polavský potok XVII 10 - 10/10 0,70
64. Komeří potok XVII 10/10 - 15 3,10
15/5 - 15/9 0,40
65. Blatenský potok XVIII 2/1 - 3 0,70
66. Hraniční potok XVIII 3 - 3/3 0,30
67. Smolný potok XVIII 3/3 - 3/40 3,00
68. Hraničná XIX 11/11 - 12/19 2,10
69. Svatava XIX 13 - 13/15 1,50
70. Kuželka XX 6/5 - 6/9 0,20
71. Pstruhový potok XXI 4 - 6/9 4,10
72. Hraniční potok XXI 6/11 - 7 0,20
73. Rákosina XXI 8/5 - 8/15 0,90
8/18 - 8/24 0,60
74. Rokytník XXI 10/9 - 10/10 0,10
10/11 - 10/11 0,01
75. Rašeliník XXI 12/5 - 12/11 0,60
76. Černý potok XXI 16/1 - 16/11 0,60
16/14 - 17 0,10
77. Velkorybnický potok XXI 21/5 - 22 1,70
78. Sázek XXI 22 - XXII/1 2,20
XXII 1 - 2 1,00
3/12 - 3/20 0,50
79. Hazlovský potok XXII 4/19 - 4/22 0,10
80. Plesná XXII 8 - 8/5 0,30
8/7 - 8/15 0,50
8/16 - 9 1,40
81. Starý potok XXII 9 - 9/7 0,50
9/19 - 9/21 0,05
82. Hraniční potok XXII 13/37 - 15/5 0,80
83. rybník XXIII 7/3 - 7/4 0,03
84. Zelený potok XXIII 7/4 - 7/13 0,80
7/16 - 7/18 0,20
85. Hraniční potok XXIII 8/10 - 8/15 0,30
86. Lužní potok XXIII 10/12 - 10/13 0,01
87. Bystřina XXIII 12/2 - 12/7 0,60
12/8 - 12/11 0,30
12/11 - 13/9 3,70
13/13 - 15 1,20
88. Brodivý potok XXIII 15/3 - 15/7 0,40
89. Lesní potok XXIII 17/2 - 17/4 0,30


SEZNAM

hraničních vodních toků tvořících

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKÁ REPUBLIKA

Poř. Název toku hraniční tok probíhá mezi délka
číslo úsek hraničními znaky (km)
1. Pestřice I 157 - 224 5,40
2. bezejmenný potok I 338 - 343 0,11
3. Černá stoka I 371 - 402 1,78
404 - 409 0,17
4. Ježová I 409 - 444 6,67
5. Hraniční potok II 1 - 5 0,62
6. Groissenbach II 73 - 80 0,48
81 - 89 0,33
7. bezejmenný potok II 109 - 112 0,23
115 - 119 0,15
8. bezejmenný potok II 133 - 137 0,15
9. Štádlův příkop II 222 - 237 0,81
10. bezejmenný potok II 278 - 283 0,31
284 - 286 0,10
11. bezejmenný potok II 323 - 326 0,22
12. bezejmenný příkop II 327 - 328 0,06
13. bezejmenný potok II 330 - 342 1,60
14. Dílčí potok II 342 - 373 2,05
15. Divoká II 397 - 421 2,55
426 - 448 1,62
16. Dürnavská Divodá II 478 - 531 2,86
17. Dürnavský potok II 532 - 533 0,06
18. Hraniční potok II 534 - 569 1,49
19. Strážnice II 579 - 620 1,42
20. bezejmenný potok II 648 - 656 0,28
21. bezejmenný potok II 689 - 694 0,11
22. Hraniční potok II 706 - 739 2,49
23. Trávnice II 739 - 741 0,15
745 - 748 0,14
751 - 753 0,15
757 - 760 0,41
765 - 769 1,01
24. Šenkovský potok III 1 - 39 2,23
45 - 46 0,09
25. Hajský potok III 50 - 110 3,33
116 - 117 0,08
122 - 128 0,36
133 - 139 0,40
150 - 155 0,44
159 - 182 1,35
26. bezejmenný potok III 270 - 274 0,38
27. Malše III 385 - 473 24,43
28. Různice III 474 - 531 3,38
29. bezejmenný potok III 605 - 607 0,10
30. Popelnice IV 98 - 135 2,37
31. Šejbský potok IV 236 - 257 0,83
32. bezejmenný potok V 105 - 110 0,27
33. bezejmenný potok V 124 - 136 0,83
34. bezejmenný potok V 219 - 225 0,58
35. Lužnice V 297 - 300 1,01
318 - 319 1,08
388 - 389 0,35
36. Rybný potok V 380 - 387 1,78
37. Halámecký potok V 430 - 432 0,19
38. Lunkovický potok V 540 - 542 0,09
39. bezejmenný příkop VI 53 - 78 2,34
40. Novomlýnský potok VI 314 - 337 1,96
41. Rottalský potok VI 338 - 357 0,96
42. bezejmenný potok VI 357 - 381 1,32
386 - 420 2,35
43. bezejmenný příkop VI 430 - 437 0,37
447 - 459 0,47
44. bezejmenný potok VI 580 - 588 0,27
45. bezejmenný potok VI 640 - 642 0,18
46. Klášterecký potok VI 643 - 657 0,94
663 - 667 0,30
675 - 679 0,30
47. bezejmenný potok VI 792 - 807 0,71
48. Romavský potok VI 808 - 811 0,07
816 - 819 1,65
49. bezejmenný příkop VI 811 - 813 0,12
50. bezejmenný potok VI 905 - 926 0,64
51. bezejmenný potok VI 938 - 946 0,31
52. bezejmenný potok VI 970 - 981 0,99
53. Hanfthalský potok VI 991 - 994 0,56
54. bezejmenný potok VI 998 - 1012 0,40
55. Moravská Dyje VII 321 - 322 0,26
56. Hraniční potok VII 463 - 497 2,85
57. Dyje VII 575 - 579 0,34
58. Stálecký potok VII 611 - 618 0,24
621 - 639 1,21
59. Dyje VIII 103 - 162 23,40
60. bezejmenný potok VIII 320 - 322 0,13
61. bezejmenný potok IX 257 - 260 0,90
62. vodní kanál IX 346 - 353 0,38
63. vodní kanál IX 397 - 403 0,37
412 - 415 0,85
418 - 419 0,26
423 - 426 1,18
64. Hraniční potok IX 519 - 523 0,01
567 - 575 1,14
65. Dyje IX 576 - 581 1,22
66. bezejmenný příkop IX 688 - 727 5,45
67. Šibeniční potok IX 748 - 757 0,97
68. bezejmenný příkop IX 768 - 770 0,60
69. bezejmenný příkop IX 778 - 789 1,58
70. Mlýnský potok X 1 - 5 0,40
71. Dyje XI 1 - 17 19,40


SEZNAM

hraničních vodních toků tvořících

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Poř. Název toku hraniční tok probíhá mezi délka
číslo úsek hraničními znaky (km)
1. bezejmenný potok I 1 - 1/16 0,611
2. bezejmenný potok I 2/4 - 2/12 0,196
3. bezejmenný potok
+ Lemešná III 8/7 - 8/20 0,442
4. bezejmenný potok IV 14 - 15 1,000
5. Dešňanka IV 16/10 - 18 0,612
6. bezejmenný potok IV 18/23 - 19/4 0,197
7. Lysky IV 21/17 - 21/21 0,053
8. bezejmenný potok IV 21/23 - V/1 0,025
9. bezejmenný potok V 1 - 1/4 0,207
10. bezejmenný potok V 1/12 - 1/24 0,580
11. bezejmenný potok V 6/11 - 7/1 0,680
12. Zápěchová V 6/19 - 10/11 4,093
13. bezejmenný potok V 10/9 - 10/13 0,092
14. Krštěnka V 18/9 - 18/16 0,348
15. Vlárka V 19/14 - 21/1 1,395
21/9 - 22/1 0,335
24/10 - 25/2 0,104
16. Žitkovský potok VI 22/19 - 25/1 1,590
17. bezejmenný potok VI 29/4 - 31/10 1,250
18. bezejmenný potok VI 38 - 39 0,265
19. bezejmenný potok VII 2/11 - 4/5 1,295
20. bezejmenný potok VII 4/9 - 5 0,560
21. bezejmenný potok VII 6/2 - 7/8 1,233
22. Klanečnice VII 8/3 - 8/7 0,110
23. Hraniční potok VII 8/9 - 10/4 2,294
24. bezejmenný potok VIII 3/4 - 4 0,339
25. Sudoměřický potok VIII 14/6 - 21/1 7,079
21/5 - 24 2,780
30/29 - 31 0,238
26. Skalický potok VIII 30/24 - 30/30 0,275
27. Radějovka VIII 30/34 - 32/14 1,962
28. Morava IX - XI IX/1S - XI/6/3S 38,488Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP