Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1923

Společná zpráva

k návrhu poslanců Jana Navrátila a dalších

na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

(tisk 1705)

Všechny výbory Poslanecké sněmovny s výjimkou mandátového a imunitního výboru projednaly návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Hospodářský výbor a zahraniční výbor vzal předložený návrh na vědomí.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti nepřijal k předloženému návrhu usnesení.

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, rozpočtový výbor, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nedoporučují Poslanecké sněmovně s předloženým návrhem vyslovit souhlas.

V Praze 27. dne září 1995

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
předseda a zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
Stanislav GROSS v.r.
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Josef PAVELA v.r.
JUDr. Zbyšek STODŮLKA v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Libor NOVÁK v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
předseda a zpravodaj hospodářského výboru
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
RNDr. Čestmír HOFHANZL v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
Ing. Leopold ZUBEK v.r.
Ing. Jan LITOMISKÝ v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí
MUDr. Martin SYKA v.r.
MUDr. Robert DOSTÁL, CSc. v.r.
předseda výboru pro sociální politiku
zpravodaj výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL v.r.
Mgr. Eduard ZEMAN v.r.
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
RNDr. Jiří PAYNE v.r.
Ing. Jan DECKER, CSc. v.r.
předseda zahraničního výboru
zpravodaj zahraničního výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP