Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1867

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslanců T. Fejfara, J. Černého, M. Kadlecové, V. Krásy, J. Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (tisk 1864) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 29. června 1995 svým usnesením č. 561 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslanců T. Fejfara, J. Černého, M. Kadlecové, V. Krásy, J. Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 29. června 1995

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP