Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1807

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků

a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu,

ve znění zákona č. 308/1993 Sb.

(tisk 1652)

Branný a bezpečnostní výbor a rozpočtový výbor projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.

Uvedené výbory d o p o r u č u j í Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas v předloženém znění.

V Praze dne 8. června 1995


Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
PaedDr. Hana TOMANOVÁ v.r.
předseda branného
zpravodajka branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Miloš SKOČOVSKÝ, CSc. v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP