Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1788

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance P. Severy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích (tisk 1783) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 1. června 1995 svým usnesením č. 543 rozhodl navrhnout podle § 3a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslance P. Severy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 2. června 1995

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP