Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1762

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb.,

o příspěvku na nájemné (tisk 1621)

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, rozpočtový výbor a hospodářský výbor projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné.

Uvedené výbory d o p o r u č u j í Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s touto připomínkou:

- vypustit čl. II a dosavadní čl. III označit jako čl. II.

V Praze dne 15. května 1995


MUDr. Martin SYKA v.r.
MUDr. Emil JAROŠ v.r.
předseda výboru pro sociální
zpravodaj výboru pro sociální
politiku a zdravotnictví
politiku a zdravotnictví
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Pavel ŠAFAŘÍK v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ota FEJFAR v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP