Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1737

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslance Václava Exnera a dalších

na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení

a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb.,

o Ústavním soudu, a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

(tisk 1583)

Ústavně právní výbor, rozpočtový výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednaly na svých schůzích návrh poslance Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené výbory nedoporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas.

V Praze dne 11. května 1995


JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
MUDr. Milena KOLÁŘOVÁ v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodajka ústavně právního výboru
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Mgr. Věnceslav LUKÁŠ v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
MUDr. Martin SYKA v.r.
PhDr. Jindřich NĚMČÍK v.r.
předseda výboru pro sociální
zpravodaj výboru pro sociální
politiku a zdravotnictví
politiku a zdravotnictvíSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP