Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1727

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně návrh poslanců M. Kolářové a V. Krásy vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 48211991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1718), ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 4. května 1995 svým usnesením č. 534 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby návrh poslanců M. Kolářové a V. Krásy vydání zákona, kterým se mění zákón ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 45 dní.".

V Praze dne 10. května 1995

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP