Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1726

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslanců M. Kolářové a V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1718) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 4. května 1995 svým usnesením č. 534 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 3511989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslanců M. Kolářové a V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 10. května 1995

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP