Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1655

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 30811993 Sb. (tisk 1652) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 6. dubna 1995 svým usnesením č. S 14 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/ 1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve zněni pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb. ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 10. dubna 1995

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP