Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1638

Z P R Á V A

o projednávání tisku 1590 v jednotlivých výborech Poslanecké sněmovny

Návrh poslance J. Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky obětem nacistické perzekuce (tisk 1590) projednaly ústavně právní výbor, rozpočtový výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.

Ústavně právní výbor přerušil projednávání návrhu zákona.

Rozpočtový výbor nepřijal k návrhu zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví vzal návrh zákona na vědomí.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti vyslovil souhlas s předloženým návrhem zákona v tomto znění:

"Zákon

kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové

peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

Parlament se usnesl na tomto zákona České republiky:

Čl. I

Zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, se mění takto:

V § 5 odst. 2 se za slova "do šesti měsíců ode dne účinnosti zákona" nahrazují slova "do 31. prosince 1995".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.";

V Praze dne 18. dubna 1995

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

předseda ústavně právního výboru

MUDr. Martin SYKA v.r.

předseda výboru pro sociální

politiku a zdravotnictví

Ing. Josef PAVELA v.r.

předseda výboru petičního,

pro lidská práva a národnosti

Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.

předseda rozpočtového výboru

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP