Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

1. volební období

1593

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance J. Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21711994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce (tisk 1590), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 15. března 1995 svým usnesením č. 505 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslance J. Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/ 1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve výborech Poslanecké sněmovny. "

V Praze dne 15. března 1995

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP