Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1168

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k poslaneckému návrhu zákona o změně názvu vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách (tisk 1084)

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělský výbor projednaly na svých schůzích v září 1994 poslanecký návrh zákona o změně názvu vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a doporučují Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem s těmito úpravami:

V názvu zákona

Mezi slova "názvu vysokých" vložit slovo "některých".

V § 1

Vypustit slova "zkráceně VŠB - Technická universita Ostrava".

V § 1 až § 4

Vypustit názvy fakult.

V § 3

Za slova "lesnická universita" doplnit slova "v Brně".

K § 5

§ 5 zní:

Název "Vysoká škola zemědělská v Praze Suchdole" se mění a zní:

"Česká zemědělská universita v Praze".

Dosavadní § 5 označit jako § 6.

V Praze dne 16. září 1994

PhDr. František KOZEL v.r.
PhDr. Miroslav ŘEZNÍČEK v.r.
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Ing. Leopold ZUBEK v.r.
PaedDr. Vlastilav KUCHAŘ v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
JUDr. Ing. Jan JEGLA v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP