Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1151

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce (tisk 1148) ve výborech Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 8. září 1994 svým usnesením č. 392 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna vyzývá výbory Poslanecké sněmovny, které se budou předloženým návrhem zabývat, aby jej projednaly v co nejkratší lhůtě"

V Praze dne 16. září 1994

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP