Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

1033 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Milana Loukoty

na ministra obrany Antonína Baudyše

ve věci průběhu II. air show, konané dne 11. června 1994 na vojenském letišti 32. báze v Náměšti nad Oslavou

Ministr obrany Antonín Baudyš zaslal odpověď na interpelaci poslance Milana Loukoty dopisem ze dne 12. července 1994.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám Poslanecké sněmovně odpověď ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslance Milana Loukoty. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 19. července 1994

v. z. Pavel ToIIner v. r.

Příloha


MINISTR OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
 
doc. Ing. Antonín BAUDYŠ, CSc.
 


Čj.: 5596-5 V Praze dne 12. července 1994


Vážený pane poslanče,

v odpověď na Vaši interpelaci k nedůstojné reprezentaci letectva AČR při II. air show, konané dne 11. června 1994 na vojenském letišti Náměšť nad Oslavou, mi dovolte sdělit následující.

Sponzorská činnost jednotlivých firem, spojená s jejich propagací, není využívána pro tvorbu finančních příjmů AČR. Její výsledek je zdrojem pro krytí nákladů spojených s propagaci organizované akce, úhrady zabezpečení zahraničních účastníků a poskytování služeb návštěvníkům.

V žádném případě neslouží k tvorbě finančních zdrojů pro krytí jiných nákladů, než nákladů na organizaci a zabezpečení takové akce.

Jiné zdroje, ne takto získané nejsou čerpány, ani nejsou k dispozici.

K Vaší oprávněné kritice vzhledu letounů mi dovolte poznamenat, že dne 10. 5. 1994 inspektor letectva a PVO AČR svým nařízením stanovil do konce června odstranit všechny reklamy sponzorů z provozované letecké techniky a najít jinou formu jejich prezentace.

Realizaci tohoto nařízení prověřím, stejně jako chování jednotlivých příslušníků letectva.

S pozdravem

Antonín Baudyš

Vážený pan

Milan Loukota

poslanec PSP ČR

Sněmovní 4

118 26 Praha - Malá Strana


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP