Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

985

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu zákona 0 opatřeních ve vztahu k Libyi (tisk 982) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 12. května 1994 svým usnesením č. 342 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 12. května 1994

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny




Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP