Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

932

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a o doplnění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 929), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 14. dubna 1994 svým usnesením č. 335 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a o doplnění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny. "

V Praze dne 14. dubna 1994

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP