Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

925

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 879)

Výbor rozpočtový, výbor hospodářský a výbor zemědělský projednaly ve svých schůzích v dubnu 1994 poslanecký návrh, kterým se mění a doplňuje poslanecký návrh zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 879) a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila beze změny.

V Praze dne 18. dubna 1994

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.
Ing. Robert Kolář v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ivan Vrzal v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
Ing. Karel Mach v.r.
Ing. Vojtěch Čechák v.r.
místopředseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP