Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

924

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k poslaneckému návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb, zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb. (tisk 878)

Výbor rozpočtový, výbor hospodářský a výbor zemědělský projednaly ve svých schůzích v dubnu 1994 poslanecký návrh, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb, zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb. (tisk 878) a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh schválila s touto změnou:

K čl. II.

Za slovo "dnem" se doplňuje slovo "vyhlášení".

V Praze dne 19. dubna 1994

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.
Ing. Richard Mandelík v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ota Fejfar v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
Ing. Karel Mach v.r.
Ing. Josef Křížek, CSc. v.r.
místopředseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP