Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

922

Společná zpráva

Výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu poslanců F. Kačenky a dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice (tisk 836)

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor projednaly na svých schůzích návrh poslanců F. Kačenky a dalších na vydání ústavního zákona o územní samossprávě a státní správě v České republice. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednávání tohoto návrhu přerušil.

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, rozpočtový výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nedoporučuje Poslanecké sněmovny vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Hospodářský výbor vzal předložený návrh na vědomí.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a zemědělský výbor nepřijaly k předloženému návrhu usnesení.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým žádá vládu, aby předložila návrh ústavního zákona o zřízení vyšších územních samosprávných celků a celkovou koncepci reformy veřejné správy. Současně zahraniční výbor přijal usnesení, podle kterého s předloženým návrhem souhlasí.

V Praze dne 19. dubna 1994

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ
předseda ústavně právního výboru
zpravodajka ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN
Ing. Jiří MACHÁČEK
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Josef PAVELA
RNDr. Václav EXNER, CSc.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc.
Ing. Petr BRODSKÝ
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ
předseda a zpravodaj
hospodářského výboru
MVDr. Jan ČERNÝ
RNDr. Čestmír HOFHANZL
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
Ing. Leopold ZUBEK
Ing. Jan LITOMISKÝ
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí
MUDr. Martin SYKA
MUDr. Emil JAROŠ
předseda výboru pro sociální politiku
zpravodaj výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví
a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL
JUDr. Ing. Jiří KARAS
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
RNDr. Jiří PAYNE
RNDr. Petr NEČAS
předseda zahraničního výboru
zpravodaj zahraničního výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP