Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

918

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 800)

Ústavně právní výbor, rozpočtový výbor a výbor hospodářský projednaly na svých schůzích v březnu 1994 vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 800) a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila s těmito změnami:

K čl. I bodu 1.

V § 19 odst. 5 slova "o 10% za každý rok" nahradit slovy "1% za každý započatý měsíc".

K čl. II

Na konec bodu 1 připojit tuto větu: "To neplatí o nárocích na náhrady, o kterých bylo do účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení před soudem.".

K čl. IV

Na konec bodu 1 připojit tuto větu: "To neplatí o nároku na finanční náhradu, o kterém bylo do účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení před soudem.".

V Praze dne 13. dubna 1994

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r. Marek Benda v.r.

předseda ústavně právního výboru zpravodaj ústavně právního výboru

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.

předseda a zpravodaj rozpočtového výboru

Ing. Vladimír Budinský v.r. Ivan Vrzal v.r.

předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru

Pozměňovací návrhy k tisku 800 do společné zprávy nezařazené

K čl.I

Nad označení čl. I vložit nadpis:

"ČÁST PRVNÍ

Doplnění zákona č. 403/1990 Sb o zmírnění následků

některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů".

K čl. III

Nad označení čl. III vložit nadpis:

"ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacíh".

K čl. V

Nad označení čl. V vložit nadpis:

"ČÁST TŘETÍ

Účinnost".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP