Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

913

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech (tisk 815)

Zemědělský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly na svých schůzích v březnu 1994 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech.

Výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby předložený vládní návrh zákona schválila s touto úpravou:

K čl. II

Čl. II zní:

"Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1994.".

V Praze dne 7. dubna 1994

MVDr. Jan Černý v.r.
Ing. Karel Mach v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
Ing. Leopold Zubek v.r.
předseda a zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředíSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP