Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

878

Návrh

poslanců K. Macha a J. Černého

na vydání

zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani

dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

ve znění zákonů č. 18/1993 Sb. a 322/1993 Sb.

Návrh

ZÁKON

ze dne 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění zákona č. 18/1993 Sb. a 322/1993 Sb.

Parlament s usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje takto:

V § 20 se doplňuje nový odstavec 10, který zní:

"(10) Od daně darovací jsou osvobozeny bezúplatné a částečně bezúplatné převody majetku z Fondu národního majetku České republiky a z Pozemkového fondu České republiky na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s.".

Čl.II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem

K. Mach, v.r.
J. Černý, v.r.


Důvodová zpráva

k novele zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

V minulých dnech byly zveřejněny pokyny pro poskytování garance a dotace prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V současné době jsou vysvětlovány bankovním institucím i široké zemědělské veřejnosti.

Dosud však Garanční fond v souladu s usnesením vlády nekoupil akcie potravinářských podniků rezervované Fondem národního majetku za jednu tisícinu jejich nominální hodnoty. Brání tomu ustanovení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle kterého by se rozdíl v ceně akcií touto daní zdanil. Takový postup by jistě nebyl v souladu se závěrem vlády poskytnout Garančnímu fondu majetek vhodný k ručení za zemědělské a lesnické úvěry.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP