Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

829

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích (tisk 648)

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly na svých schůzích v listopadu 1993 návrh poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích a doporučují Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila s touto úpravou:

K § 2

§ 2 zní:

"§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 8. února 1994
PhDr. František Kozel v.r.Mgr. Eduard Zeman v.r.
předseda výboru pro vědu, vzdělání, zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání
kulturu, mládež a tělovýchovu kulturu, mládež a tělovýchovu
  
Ing. Leopold Zubek v.r.Václav Nájemník v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu, zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí regionální rozvoj a životní prostředí


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP