Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

821

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/ 1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 174/ 1968 Sb., o státní odborném dozoru nad bezpečnostní práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk 547)

Hospodářský výbor, zemědělský výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 174/1968 Sb., o státní odborném dozoru nad bezpečnostní práce, ve znění pozdějších předpisů a doporučují Poslanecké sněmovně předložený vládní návrh zákona schválit.

Ústavně právní výbor se usnesl, že pro nedostatek času předložený vládní návrh zákona neprojedná.

V Praze dne 15. února 1994
JUDr. Miloslav Výborný v.r. JUDr. Ondřej Zemina v.r.
předseda ústavně právního výboru zpravodaj ústavně právního výboru
  
Ing. Vladimír Budinský v.r. Josef Bejček v.r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru
  
MVDr. Jan Černý v.r. Ing. Josef Červinka v.r.
předseda zemědělského výboru zpravodaj zemědělského výboru
  
MUDr. Martin Syka v.r.PhDr. Jindřich Němčík v.r.
zpravodaj výboru pro sociální předseda výboru pro sociální
politiku a zdravotnictvípolitiku a zdravotnictvíSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP