Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

727

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 46811991 Sb. (tisk 610)

Rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly ve svých schůzích v listopadu 1993 vládní návrh shora uvedeného zákona.

Výbory doporučují Poslanecké sněmovně schválit předložený návrh zákona s touto úpravou:

K § 5

Slova "části I" nahradit slovy "Čl. I, bodu 1., 2., 4., 5. a 6.".

V Praze dne 25. listopadu 1993

Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r. Mgr. Stanislav Pěnička v.r.
předseda rozpočtového výboru zpravodaj rozpočtového výboru
  
Ing. Vladimír Budinský v.r. Ing. Ludvík Motyčka v.r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru
  
PhDr. František Kozel v.r. 
předseda i zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  
  
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP