Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

706

Návrh

Usnesení Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona a návrhu poslance V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republika o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob (tisk 700), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 4. října 1993 svým usnesením č. 8 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znéní pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednáváni zásad zákona u návrhu poslance V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obci v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 4. října 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP