Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

672

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně vypouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslanců F. Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích, (tisk 648), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 27. října 1993 svým usnesením č. 231 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslanců F. Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 27. října 1993

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP