Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

555

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk 547) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 30. září 1993 svým usnesením č. 193 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/ 1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 1. října 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP