PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

544

NÁVRH

poslanců M. Kašpárka, B. Kuby, M. Loukoty, J. Nováka, J. Solera, J. Valenty, J. Vika a O. Vrchy

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 162/1993 Sb., kterým se mění

a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Iniciativní návrh skupiny poslanců

Zákon

ze dne....... 1993,

kterým se mění zákon č.162/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Čl. I

V článku I § 5 se vypouští odstavec 4, ostatní odstavce se přečíslují.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


M. Kašpárek v. r.J. Šoler v. r.
B. Kuba v. r.J. Valenta v.r.
M. Loukota v.r.J. Vik v. r.
J. Novák v. r.O. Vrcha v.r.


Důvodová zpráva

Znění odstavce 4, § 5 odporuje znění odstavce 3, § 5 kde je jasně definováno provedení porážky vykrvením hospodářských zvířat, pouze po předcházejícím omráčení zaručujícím ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování.

Jakékoliv vyjímky pro potřebu náboženskou a církevní jsou - byť jakkoliv zaobalené - jednoznačně nehumánní, archaické a odporující lidskému přístupu ke všem formám života a je odsuzováno valnou většinou obyvatelstva, kterému se pohanské rituální praktiky oprávněně příčí.

Nahradit benevolentní přehlížení uvedených praktik za minulosti, vyjímkou v zákoně stávajícím, je bohapusté pokrytectví.

V očích veřejnosti ztrácí poslanci a celý zákonodárný sbor tolik potřebný morální kredit a zbytky autority. Chtějíce napravit, co vůbec napravit lze, předkládáme tuto novelu zákona.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP