Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

523

Návrh

Usnesení Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správně daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 52) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 9. září 1993 svým usnesením č. 187 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správně daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 9. září 1993

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP