Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

449

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona o označování a zkráceni doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 428)

Ústavně právní výbor a branný a bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny projednaly vládní návrh shora uvedeného zákona.

Výbory doporučily, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh zákona schválila s těmito změnami:

K názvu zákona:

Název zákona upravit takto:

"Zákon ze dne... 1993

O označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky".

K § 5:

První větu upravit takto:

"Doba platnosti cestovních pasů a zvláštních pasů vydaných po 30. červnu 1990 podle zákona č. 63/1965 Sb., cestovních pasů a zvláštních pasů, jejichž doba platnosti byla po 30. červnu 1990 prodloužena, a cestovních pasů, diplomatických pasů a služebních pasů, uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), se zkracuje na čtyři roky ode dne jejich vydání nebo prodloužení.".

V Praze dne 1. července 1993

JUDr. Miloslav Výborný v.r.
JUDr. Jiří Vyvadil v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
  
Ing. Vladimír Šuman v.r.
Ing. Václav Klučka v.r.
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP