Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

445

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh na vydání zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem ČSFR (tisk 428), ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 24. června 1993 svým usnesením č. 152 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby vládní návrh na vydání zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem ČSFR, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 10 dnů.".

V Praze dne 24. června 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP