Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

443

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem ČSFR (tisk 428), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 24. června 1993 svým usnesením č. 152 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem ČSFR, ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 24. června 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP