Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

262

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony (tisk 252) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 15. dubna 1993 svým usnesení m č. 92 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby vládní návrh na vydání zákona, kterým sc mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 25 dnů.".

V Praze dne 15. dubna 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny





Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP