Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

261

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb.s o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č.10/1993 Sb., a některé další zákony (tisk 252), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 15. dubna 1993 svým usnesením č. 92 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 3511989 Sb., jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony, ve výborech Poslanecké sněmovny.".

V Praze dne 15. dubna 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP