Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

243

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně návrh poslance P. Koháčka a J. Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tisk 228) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 8. dubna 1993 svým usnesením č. 87 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby návrh poslance P. Koháčka a J. Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 211969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů.".

V Praze dne 8. dubna 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP