Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

239

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně návrh poslance J. Honajzra a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., (tisk 193) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 8. dubna 1993 svým usnesením č. 85 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 3/1989 Sb., o jednací m řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby návrh poslance J. Honajzra a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 80 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů.".

V Praze dne 8. dubna 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP